این بخش از خدمات رسانهای مؤسسه مطبوعاتی تین ناظر بر فعالیت تیمهای تولید انیمیشن، مستند، کلیپ، نریشن، موشنگرافی و کمیک است که با موضوعات مختلف طنز و جدی فعالیت میکند. مؤسسه تین در حوزه تایملپس نیز فعالیت میکند که مستندسازی مراحل مختلف تکمیل یک طرح به صورت 24 ساعته و تصویری است. آنچه فعالیت تیم چندرسانهای مؤسسه مطبوعاتی تین را متمایز میکند، در کنار هزینه پایینتر، انتشار وسیع محصول تولیدشده در شبکههای اجتماعی حوزه تخصصی و عمومی است. اینگونه که محصول تولیدشده بنا به درخواست مشتری با هر شمارگانی که نیاز باشد، در تلگرام، اینستاگرام و آپارات منتشر و بازدید میشود.

مستندسازی رویدادها و برنامههای مختلف با پوشش واحد سیار از دیگر فعالیتهای دپارتمان چندرسانهای و مستندسازی مؤسسه مطبوعاتی تین است.

[rev_slider alias=”event-slider”][/rev_slider]